TECHNI søker nye medarbeidere

TECHNI er et privat eiet konsern. TECHNI gjennomfører utviklings- og konsulentoppdrag av sensorer, digitale systemer, robotikk, elektro/automasjon og lignende. Selskapet har vunnet en rekke innovasjonspriser og leverer tjenester og produksjon innen markedssegmenter som energi, miljø, maritim, forsvar, medisin og aerospace.

Selskapet har en stab som er et sammensveiset lag med høy kompetanse på sine felt. Vi har et godt arbeidsmiljø og planer for kontinuerlig kompetanseheving blant ansatte.

 

Konsulentkoordinator

Stillingen er 100% ansettelse som koordinator for ansatte og kontrakterte konsulenter og rapporterer til CSO, Salgssjef.

Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:

 • Organisere konsulentavdelingens administrative behov slik som HR-tiltak, bolig, kontrakter o.l.
 • Delta i markedsføring av bedriften og konsulenttilbud nasjonalt og internasjonalt
 • Følge opp kundebehov og status i pågående leveranser
 • Lede prosjekter innenfor kompetanseoppbygging i selskapet og konsulentavdelingen
 • Utarbeide rapporter til ledelse og ansatte

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred erfaring fra konsulentselskap, administrasjon og/eller salg
 • Evnen til å se menneskene rundt deg, god samarbeidsevne
 • Evne å jobbe strukturert og systematisk
 • Beherske engelsk både muntlig og skriftlig
 • Gjerne akademisk gradsutdanning, men viktigst er evnen til å lytte og iverksette

Ekstra fordel om du:

 • Har erfaring fra markeds- eller salgsstøttefunksjon
 • Har erfaring fra elektronikk- eller IT-industrien
 • Har arbeidet med områder som UDI, arbeidsmiljølovgivning, kontraktsarbeid
 • Liker å jobbe i et teknisk og hektisk miljø

 

Innkjøpskoordinator elektronikk

Stillingen er 100% ansettelse som innkjøpskoordinator og rapporterer til CSO, Salgssjef.

Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:

 • Delta i Prosjektering, planlegging og anskaffelse av elektronikk og elektronikksystemer
 • Utarbeide og følge opp kundekontakter i egne prosjekter
 • Bidra til å kvalitetssikre prosjekter
 • Utarbeide logistikkplaner, innkjøpspartnere og prosjekttilpassede planer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred erfaring fra støtte til utviklingsprosjekter innen elektronikk og innvevde systemer samt industriell IT
 • Initiativrik, effektiv med god samarbeidsevne
 • Evne å jobbe strukturert og systematisk
 • Beherske engelsk både muntlig og skriftlig
 • Gjerne bachelorgrad, mastergrad eller bred erfaring innen elektronikk

Ekstra fordel om du har erfaring med:

 • Egen erfaring fra utvikling eller prosjektledelse av elektronikk, innvevde systemer samt industriell IT
 • Spesifikasjons- og dokumentasjonsarbeid i forbindelse med endringsprosesser for produkter og utviklingsprosjekter
 • Arbeid innen innkjøp, logistikk eller produksjon i elektronikkindustrien

 

Systemutvikler elektronikk

Stillingen er 100% ansettelse som utviklingsingeniør og rapporterer til Teamleder direkte under CTO, Teknisk sjef.

Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:

 • Prosjektering, planlegging og utvikling av elektronikk og elektronikksystemer
 • Kundekontakt i egne prosjekter
 • Bidra til å kvalitetssikre prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred erfaring fra utvikling av elektronikk, innvevde systemer samt industriell IT
 • Initiativrik, effektiv med god samarbeidsevne
 • Evne å jobbe strukturert og systematisk
 • Beherske engelsk både muntlig og skriftlig
 • Bachelorgrad, mastergrad eller bred erfaring innen elektronikk

Ekstra fordel om du har erfaring med:

 • Høyhastighetssystemer, prosessering av større datamengder
 • Skyløsninger, kommunikasjon, dataintegrasjon og industri-standard API’er
 • Høytemperatur og miljøutsatte systemer
 • Faglig erfaring med sensorer, IIoT løsninger, ATEX, motorstyringer og robotikk
 • Altium og/eller Cadence som arbeidsplattformer

 

Systemutvikler embedded

Stillingen er 100% ansettelse som utviklingsingeniør og rapporterer til Teamleder direkte under CTO, Teknisk sjef.

Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:

 • Planlegging og utvikling av programvare i samarbeid med maskinvareutviklere
 • Utarbeide systemarkitektur for sensor- og IIoT-løsninger, robotikk og komplekse styringssystemer
 • Bidra til å kvalitetssikre prosjekter gjennom god dokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred erfaring fra utvikling av styringsprogramvare for innvevde systemer, industriell IT og automasjon inkludert datainnsamling og distribusjon,
 • Initiativrik, effektiv med god samarbeidsevne
 • Evne å jobbe strukturert og systematisk
 • Beherske engelsk både muntlig og skriftlig
 • Bachelorgrad, mastergrad eller bred erfaring innen programmering

Ekstra fordel om du har erfaring med:

 • IoT løsninger, apputvikling og bred kunnskap om kommunikasjonsplattformer
 • FPGA, høy hastighet og store mengder data som skal bearbeides og distribueres
 • Motorstyringer, styring av kraftelektronikk generelt

 

Systemutvikler robotikk og mekatronikk

Stillingen er 100% ansettelse som utviklingsingeniør og rapporterer til Teamleder direkte under CTO, Teknisk sjef.

Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:

 • Produktutvikling inkludert konseptutvikling og engineering
 • Utarbeidelse av 3D modeller og produksjonstegninger
 • Utføre analyser og beregninger
 • Testing og verifikasjon i spennet mellom konsepter og ferdig leveranser
 • Utarbeidelse av dokumentasjon mot ulike kundegrupper
 • Kommunikasjon med kunder og eksterne samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på høyskole eller universitetsnivå eller bred erfaring
 • Interesse for elektromekanisk konstruksjon og beregninger
 • God evne til å omsette teori til praksis
 • Evne til egen fordypning kombinert med arbeid i tverrfaglige team
 • Nysgjerrig, lærevillig og resultatorientert
 • Kunnskap innen 3D og bruk av designverktøy

Ekstra fordel om du har erfaring med:

 • Utvikling av dynamiske systemer, innkapslet elektronikk, undervannsfarkoster
 • Systems engineering og å samarbeide med andre innen paralell produktutvikling

Stillingen kan også innebære teknisk ledelse eller prosjektledelse.

 

Systemutvikler mekanikk, trykkutsatte systemer

Stillingen er 100% ansettelse som utviklingsingeniør og rapporterer til Teamleder direkte under CTO, Teknisk sjef.

Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:

 • Produktutvikling inkludert konsepter for krevende, trykkutsatte systemer
 • Utarbeidelse av 3D modeller og produksjonstegninger
 • Utføre analyser og beregninger inkludert rapporter for materialvalg og konstruksjon
 • Spesifikasjon, testing og verifikasjon i spennet mellom konsepter og ferdig leveranser
 • Utarbeidelse av dokumentasjon mot ulike kundegrupper og for produksjon
 • Kommunikasjon med kunder og eksterne samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på høyskole eller universitetsnivå eller bred erfaring
 • Interesse for materialer, konstruksjon, produksjon og komplekse FEM beregninger
 • God evne til å omsette teori til praksis
 • Evne til egen fordypning kombinert med arbeid i tverrfaglige team
 • Nysgjerrig, lærevillig og resultatorientert
 • Kunnskap innen 3D og bruk av designverktøy, helst Solidworks og/eller Inventor

Ekstra fordel om du har erfaring med:

 • Utvikling av dynamiske systemer, innkapslet elektronikk, undervannsteknologi
 • Systems engineering og å samarbeide med andre innen parallell produktutvikling

Stillingen kan også innebære teknisk ledelse eller prosjektledelse.

 

Prosjektleder elektromekaniske teknologier

Stillingen er 100% ansettelse som prosjektleder og rapporterer til CTO, Teknisk sjef.
Stillingen kan utvides til produktansvarlig eller produksjonssjef.

Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:

 • Prosjektledelse av utviklings og produksjonsprosjekter
 • Ledelse av prosesser fra teknologiutvikling til testfase, industrialisering og produksjon
 • Planlegging, opprettelse og oppfølging av produktdokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på høyskole eller universitetsnivå eller bred erfaring
 • Interesse for teknologi, konstruksjon og produksjon
 • God evne til å lede andre til å omsette teori til praksis
 • Evne til egen fordypning kombinert med arbeid i tverrfaglige team
 • Karaktersterk, effektiv og resultatorientert
 • Kunnskap om planlegging, drift og oppfølging av prosjekt- og produksjonsaktiviteter

Ekstra fordel om du har erfaring med:

 • Utvikling eller produksjon av dynamiske systemer, innkapslet elektronikk, roboter og undervannsteknologi
 • Systems engineering og å samarbeide med både interne og eksterne partnere innen parallell produktutvikling

Stillingen kan utvides til Produktansvarlig eller Produksjonssjef.

 

Teamleder Automasjon, El & IT

Stillingen er 100% ansettelse med ansvar delt mellom teamledelse og faglig arbeid i prosjektleveranser. Stillingen rapporterer til CTO, Teknisk sjef.
Stillingen kan utvides til produktansvarlig eller produksjonssjef.

Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:

 • Ledelse av teamet for design og installasjon av automasjon, elektro og IT-systemer, skapbygging og lignende i samarbeid med AtEx-ansvarlig
 • Ledelse av konseptuelle designforslag innenfor fagene frem til ferdigstilling og test
 • Faglig ansvarlig som automatiker og elektroinstallatør Gr. L
 • Ledelse, prosjektvurdering og kalkulasjonsarbeid
 • Overordnet ansvar for el-sikkerhetskompetanse, samt støtte, veilede og utvikle montører og eventuelle lærlinger
 • Planlegging, opprettelse og oppfølging av produktdokumentasjon
 • Overvåke teknologiske fagområder som ligger under stillingen og delta i tverrfaglige teamledermøter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Elektroingeniør/tekniker eller bred erfaring som automatiker og installatør
 • Erfaring som elektriker Gr. L, ikke et krav
 • Generell IKT kompetanse og gjerne EKOM-autorisasjon eller ønske om å få det
 • Interesse for teknologi, løsningsarbeid og produksjon
 • God evne til å lede andre til å omsette teori til praksis
 • Evne til egen fordypning kombinert med arbeid i tverrfaglige team
 • Karaktersterk, effektiv og resultatorientert

Ekstra fordel om du har erfaring med:

 • Utvikling eller produksjon av dynamiske systemer der både styringer og monitorering er del av nettverkssiden og at motorer eller annet kraftkrevende utstyr drives fra systemet
 • AtEx-direktivet, både ved utvikling og produksjon

Stillingen kan utvides til Produktansvarlig eller Produksjonssjef.

 

Hovedoppgaver, Bachelor, Mastergrad og PhD

 

TECHNI samarbeider med studenter i flere steg.

Selskapet utvikler egne kjerneteknologier som kan inngå i kundenes prosjekter eller være grunnmoduler i etableringen av nye produkter eller prosesser. Vi har et større antalle interesseområder der vi jevnlig setter ut oppgaver og tilbyr sommerjobb for gode kandidater.

Fagområder vi er interessert i:

 • Programvare / IT / Cyber sikkerhet
 • Elektronikk
 • Motorer, Batteriteknologi
 • Mekaniske, dynamiske systemer
 • Industridesign
 • Prosjektledelse
 • Teknologiledelse
 • Markedsføring og salg innen teknologiområdet

 

Send CV til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og merk tittelfeltet med enten:

Konsulentkoordinator

Innkjøpskoordinator elektronikk

Systemutvikler elektronikk

Systemutvikler embedded

Systemutvikler robotikk og mekatronikk

Systemutvikler mekanikk, trykkutsatte systemer

Prosjektleder elektromekaniske teknologier

Teamleder Automasjon, El & IT

Hovedoppgaver, Bachelor, Mastergrad og PhD

 

TECHNI is looking for new employees

TECHNI is a privately owned group. TECHNI carries out consultancy, contract development and production of sensors, digital systems, robotics, automation and special mechanisms. The company has won a number of innovation awards and delivers services and production in market segments such as energy, environment, maritime, defense, medicine and aerospace.

The company has a staff that is a close-knit team with high competence in its fields. We have a good working environment and plans for continuous competence development among employees.

Consultant coordinator

The position is 100% employment as a coordinator for employees and contracted consultants and reports to the CSO (Chief sales officer).

The position has responsibility for the following tasks:

 • Organize the consultancy department's administrative needs such as HR measures, housing, contracts etc.
 • Participate in marketing of the company and consultancy services nationally and internationally
 • Follow up on customer needs and the status of ongoing deliveries
 • Lead projects within competence building in the company and the consulting department
 • Prepare reports for management and employees

Wanted qualifications:

 • Broad experience from consultancy, administration and/or sales
 • The ability to see the people around you, good cooperation skills
 • Ability to work structured and systematically
 • Master English both orally and in writing
 • Preferably an academic degree, but the most important thing is the ability to listen and take action

Extra credits if you have experience with:

 • marketing or sales support function
 • the electronics or IT industry
 • work within areas such as UDI, working environment legislation, contract work
 • working in a technical and hectic environment

 

Purchasing coordinator electronics

The position is 100% employment as a purchasing coordinator and reports to the CSO (Chief sales officer).

The position has responsibility for the following tasks:

 • Participate in Project planning, planning and procurement of electronics and electronic systems
 • Prepare and follow up customer contacts in own projects
 • Contribute to quality assurance projects
 • Prepare logistics plans, purchasing partners and project-specific plans

Wanted qualifications:

 • Broad experience from support for development projects within electronics and embedded systems as well as industrial IT
 • Initiative, efficient with good collaboration skills
 • Ability to work structured and systematically
 • Master English both orally and in writing
 • Preferably a bachelor's degree, master's degree or broad experience in electronics

Extra credits if you have experience with:

 • Own experience from development or project management of electronics, embedded systems and industrial IT
 • Specification and documentation work in connection with change processes for products and development projects
 • Work in purchasing, logistics or production in the electronics industry

 

System developer electronics

The position is 100% employment as a development engineer and reports to Team Leader directly under CTO (Chief Technology Officer).

The position is responsible for the following tasks:

 • Design, planning and development of electronics systems
 • Customer contact in own projects
 • Contribute to quality assurance projects
 • Develop IoT solutions and complex technology in the crossing between physics and electronics including analogue electronics

Wanted qualifications:

 • Extensive experience from the development of electronics, embedded systems and industrial IT
 • Enterprising, efficient with good collaboration skills
 • Ability to work in a structured and systematic manner
 • Proficiency in English both orally and in writing
 • Bachelor's degree, master's degree or broad experience in electronics

Extra credits if you have experience with:

 • High speed systems, processing of large amounts of data
 • Cloud solutions, communications, data integration and industry-standard APIs
 • High temperature and environmentally exposed systems
 • Professional experience with sensors, IoT solutions, ATEX, engine controls and robotics
 • Altium and/or Cadence as designtool

 

System developer embedded systems

The position is 100% employment as a development engineer and reports to Team Leader directly under CTO (Chief Technology Officer).

The position is responsible for the following tasks:

 • Planning and development of software in collaboration with hardware developers
 • Develop system architecture for sensor and IIoT solutions, robotics and complex control systems
 • Contribute to quality assurance projects through good documentation

Wanted qualifications:

 • Extensive experience from the development of management software for embedded systems, industrial IT and automation, including data collection and distribution,
 • Enterprising, efficient with good collaboration skills
 • Ability to work in a structured and systematic manner
 • Proficiency in English both orally and in writing
 • Bachelor's degree, master's degree or broad experience in programming

Extra credits if you have experience with:

 • IoT solutions, app development and broad knowledge of communication platforms
 • FPGA, high speed and large amounts of data to be processed and distributed
 • Motor controls, control of power electronics in general

 

System developer robotics and mechatronics

The position is 100% employment as a development engineer and reports to Team Leader directly under CTO (Chief Technology Officer).

The position is responsible for the following tasks:

 • Product development including concept development and engineering
 • Preparation of 3D models and production drawings
 • Perform analyzes and calculations
 • Testing and verification in the span between concepts and finished deliveries
 • Preparation of documentation for various customer groups
 • Communication with customers and external partners

Wanted qualifications:

 • Education at college or university level or broad experience
 • Interest in electromechanical construction and calculations
 • Good ability to translate theory into practice
 • Ability for own specialization combined with work in interdisciplinary teams
 • Curious, willing to learn and result-oriented
 • Knowledge in 3D and use of design tools

Extra credits if you have experience with:

 • Development of dynamic systems, encapsulated electronics, subsea technology, maritime greentech
 • Systems engineering and collaborating with others in parallel product development

The position may also involve technical management or project management.

 

System developer mechanics, pressurized systems

The position is 100% employment as a development engineer and reports to Team Leader directly under CTO (Chief Technology Officer).

The position has responsibility for the following tasks:

 • Product development including concepts for demanding environments and pressurized systems
 • Preparation of 3D models and production drawings
 • Carry out analyzes and calculations including reports for material selection and design
 • Specification, testing and verification in the span between concepts and production deliveries
 • Preparation of documentation for various customer groups and for production
 • Communication with customers and external partners

Wanted qualifications:

 • Education at college or university level or broad experience
 • Interest in materials, design, production and complex FEM calculations
 • Good ability to translate theory into practice
 • Ability to self-study combined with work in interdisciplinary teams
 • Curious, willing to learn and results-oriented
 • Knowledge of 3D and use of design tools, preferably Solidworks and/or Inventor, CAE Comsol or other high level simulation software

Extra credits if you have experience with:

 • Development of dynamic systems, encapsulated electronics, underwater technology
 • Systems engineering and collaborating with others in parallel product development

The position may also involve technical management or project management.

 

Project manager electromechanical technologies

The position is 100% employment as a project manager and reports to CTO (Chief Technology Officer).
The position can be extended to product manager or production manager.

The position has responsibility for the following tasks:

 • Project management of development and production projects
 • Management of processes from technology development to test phase, industrialization and production
 • Planning, creation and follow-up of product documentation

Wanted qualifications:

 • Education at college or university level or broad experience
 • Interest in technology, construction and production
 • Good ability to lead others to translate theory into practice
 • Ability to self-study combined with work in interdisciplinary teams
 • Strong character, efficient and result-oriented
 • Knowledge of planning, operation and follow-up of project and production activities

Extra credits if you have experience with:

 • Development or production of dynamic systems, encapsulated electronics, robots and underwater technology
 • Systems engineering and collaborating with both internal and external partners within parallel product development

 

Team leader Automation, El & IT

The position is 100% employment with responsibility divided between team management and professional work in project deliveries. The position reports to the CTO, Chief Technical Officer.

The position can be extended to product manager or production manager.

The position has responsibility for the following tasks:

 • Management of the team for the design and installation of automation, electrical and IT systems, cabinet construction and the like in collaboration with the AtEx manager
 • Management of conceptual design proposals within the subjects until completion and testing
 • Professionally responsible as automatic operator and electrical installer Gr. L
 • Management, project assessment and calculation work
 • Overall responsibility for electrical safety competence, as well as supporting, guiding and developing fitters and any apprentices
 • Planning, creation and follow-up of product documentation
 • Monitor strategic and technological subject areas of interest and participate in interdisciplinary team leader meetings

Wanted qualifications:

 • Electrical engineer/technician or broad experience with automatic and installations
 • Experience as an electrician Gr. L, not a 100% requirement
 • General ICT competence and preferably EKOM authorization or desire to obtain it
 • Interest in technology, solution work and production
 • Good ability to lead others to translate theory into practice
 • Ability to self-study combined with work in interdisciplinary teams
 • Strong character, efficient and result-oriented

Extra credits if you have experience with:

 • Development or production of dynamic systems where both controls and monitoring are part of the network side and where motors or other power-intensive equipment are operated from the system
 • The AtEx directive, both during development and production

The position can be expanded to Product Manager or Production Manager.


 

Thesis, Bachelor, Master's degree and PhD

TECHNI collaborates with students at several stages.

The company develops its own core technologies that can be included in customers' projects or be basic modules in the establishment of new products or processes. We have a larger number of areas of interest where we regularly set out assignments and offer summer jobs for good candidates.

Subject areas we are interested in:

 • Software / IT / cyber security
 • Hardware / Electronics
 • Mechanical, dynamic systems
 • Industrial design
 • Project management
 • Technology management
 • Marketing and sales in the technology area

Please send CV to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and mark the title field with either:

Purchasing coordinator

Consultant coordinator            

Electronics developer

Embedded developer

Robotics developer

Mechanical developer

Main thesis