Hortensfirmaet TECHNI, som er i sitt 20. år som innovasjons- og produksjonspartner, har inngått en betydelig leveransekontrakt med Lockheed Martin fra Fort Worth, Texas, om leveranser av deler til kontrollsystemet for jagerflyet Joint Strike Fighter, eller F-35 Lightning II som flymodellen mer korrekt heter.

 

TECHNI har siden 2002 arbeidet med prosjekter tilknyttet flytypen og har tidligere levert utstyr til Moog Inc. i East Aurora, NY. Med betydelige investeringer pågående i kvalitetssystemer og relasjonsbygging har nå den voksende teknologibedriften på Borre fått et løft og har fått leveranseavtale direkte med Lockheed Martin.

 «Vi er stolte av hva vi har fått til fra vårt lille Vestfold-hjørne i verden, og selv om vi nå kan glede oss over denne kontrakten er det fortsatt et betydelig potensiale å utløse videre både i direkte samarbeid med Lockheed Martin og partnere, men også generelt i flyindustri og romfartsområdet» uttaler Dag Almar Hansen, CEO i TECHNI. Bedriften har fokus på sitt teknologimotto SENSE – THINK – ACT, og ser nå bevis på at det virker å være tidlig ute med sanser og strategiapparat i forbindelse med nedtrappingen i oljebransjen.
«Dagens situasjon i oljebransjen påvirker vårt leveransevolum i noen grad, men vi har alltid hatt som filosofi å ha flere ben å stå på, slik at nedgang i visse markeder påvirker oss mindre. I tillegg har vi alltid investert i å være tidlig ute med ny teknologi og skape innovative løsninger, slik at vi kan være et hestehode foran i markedssammenheng. Nå kommer dette våre 40 ansatte til gode, og kanskje også en del nye. Vi har ansatt 7 personer siden i fjor og ser nå etter ytterligere ansatte i forbindelse med at vi forventer flere kontrakter utover i året.»


Fjorårets bunnlinje-resultat i bedriften ble det beste i historien så langt, og 2016 ser ut til å slå fjoråret. Samtidig er flere teknologier i ferd med å bli funksjonsprøvet, slik at markedet også på lengre sikt ser lyst ut.

 

INNOVASJONSPRISER

TECHNI har i en årrekke vært omtalt i forbindelse med nominasjoner og mottakelse av innovasjonspriser. Internt i bedriften er dette først og fremst en motivasjon og en måleparameter, men eksternt er det vel så viktig i forbindelse med den merkevaren TECHNI har blitt.

-Vi har selvsagt hatt bevisste strategier og retningslinjer på det vi har foretatt oss, sier Hansen igjen. Men vi har først og fremst vært drevet av hjertet, av ønsket om å lykkes med tverrfaglig, parallell produktutvikling. Da kommer etter hvert både profitt og en bred kundebase. Og så har vi vært trofaste mot opphavet vårt som jo ligger i navnet vårt; Vi har kontinuerlig arbeidet med tyngre teknologi der man ofte må være tålmodig og metodisk for å løse vanskelige utfordringer.

BAMSE – ELLER HVORDAN TRYGGE OLJEUTVINNING I ARKTIS

En av de større utfordringene man har påtatt seg er et oppdrag som både er tungt utfordrende på teknologiløsning, men også av nasjonal interesse.
Norges økonomi er i all hovedsak avhengig av to områder: God utnyttelse av naturressurs nummer en: olje- og gassressursene, samt god utnyttelse av naturressurs nr to: fisken.
For å kunne kombinere disse fremover er det stadig diskusjon om videre utbygging for oljeutvinning i arktiske strøk.
Etter at TECHNI var etablert i 1997 og man hadde arbeidet seg inn i oljebransjen den veien, så kom muligheten til å utvikle miljø- og sikkerhetsteknologi gjennom et samarbeid med Hydro, og senere Statoil. TECHNI hadde et helt unikt konsept, der elektronikk holdes ute av brønnen for å klare maksimal levetid på sensorteknologi som hjelper å sikre mot utblåsning, såkalt blow-out.
Techni løser dette trådløst, og kan da faktisk måle trykk og temperatur gjennom tykke stålrør uten elektronikk tilstede nede i brønnen.


Fakta:
Techni er en total tilbyder av forsknings og innovasjonstjenester fra ide til produkt samt produksjon. Tjenestene er generiske i den forstand at Techni kan hjelpe kunder i de fleste markeder med å realisere sine utviklingsideer eller løse deres utfordringer.
Selskapet utvikler egne teknologiplattformer til bruk i oljebrønner, på havbunnen og i prosessanlegg.