Ved et prosjekt av denne typen går alt framover, men det går også litt tilbake. Under feltarbeidet i Ås har jeg sett et stort potensiale i alt vi har jobbet fram.  Jeg er optimist, og jeg ser at dette virkelig går.

Den pensjonerte prosjektlederen i Oslo VAV, John Bjørningstad, er full av pågangsmot når han følger opp sin baby innen ledningsteknologi. Svangerskapet har vært langt. Foreløpig er det snakk om en tidsperiode på 15 år, men nå tror han «fødselen» er nær forestående.-Jeg har aldri vært i tvil om at vi en dag ville få utstyr og metoder for en gravefri fornying også av vannledninger i Oslo.  At jeg nå formelt sett er pensjonist er intet hinder for å følge NoDig Challenge-prosjektet tett på. Jeg har bedre tid til dette nå enn da jeg var i fult arbeid, og jeg håper å være med helt til utviklings- og forskningsprosjektet resulterer i en gravefri hverdag i Oslo kommune, sier Bjørningstad, der vi møter ham på Oslo VAV sitt testfelt på Ås i Akershus.

 Les mer...