Det har vært en stor utvikling på rør og utstyr for å redusere behovet for graving i forbindelse med renovering av vannledninger. Oppgraving av anboringspunktene, det vil si overgangen fra hovedledning til den enkelte huseiers private stikkledning er fortsatt et uløst problem. I løpet av et par år kan problemet være løst.

 Les mer...