I 2014 utlyste Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune til «NoDig Challenge», en konkurranse om å utvikle gravefrie metoder for å koble hus til hovedvannledningen.

Etter en innledende utviklingsfase, en prototypefase og en fullskala testfase, er vinneren nå kåret. Techni står for hoveddelen av den tekniske løsningen, mens Hawle Water Technology og Båsum Boring har bidratt med finansiering, kompetanse og rådgiving.

Les mer...